66 Μυαλα @ Page 31 festival (04/05/2014)

NAKED LUNCH – WILLIAM BURROUGHS

Μετάφραση: Γιώργος Γούτας

Σκηνοθεσία: 66 Μυαλά

Ομάδα: 66 Μυαλά

Ερμηνεία: Εμμανουήλ Κοντός, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Γιώργος Δικαίος, Γρηγορία Μεθενίτη, Εμμανουέλα Μαγκώνη, Μαίρη Μηνά, Δέσποινα-Ντορίνα Ρεμεδιάκη, Κωνσταντίνος Γιουρνάς.

Ήχος-Φώτα: Ανδρέας Παπανικόλας

Εκδοτικός Οίκος: Απόπειρα 

66 Μυαλά @ Page 31 by Veryimportantpodcasts on Mixcloud

χορηγός