Συνεντευξη [Q&A] με τον Αγγελο Δερλωπα

Σας καλωσορίζουμε στο Sin Radio! Για κάποιον που πιθανόν δεν γνωρίζει, ποια είναι η έννοια του coaching, σε ποιες αρχές στηρίζεται και σε ποιους στόχους αποβλέπει;

Coaching είναι η σύμπραξη σε μία προκλητική και δημιουργική διαδικασία σκέψης που εμπνέει τους συνεργάτες να μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δυνατότητες. Δεν έχει να κάνει τόσο με βοήθεια όσο με υποστήριξη να δούμε αυτά που μας κρατάν πίσω από πλευράς νοοτροπίας και αυτοπεριοριστικών πεποιθήσεων και αυτά που μας πηγαίνουν μπροστά. Να βρούμε τα θετικά μας σημεία, αυτά που μας δίνουν έμπνευση, δύναμη και ενέργεια. Τις αποφάσεις που γίνονται καύσιμο στη δημιουργικότητά μας. Να κάνουμε τη συζήτηση της επίγνωσης. Η συζήτηση «τι ακριβώς συνέβη» βοηθάει τους ανθρώπους να μεταβούν από μια αντιδραστική σε μία αντιληπτική στάση βάσει της οποίας θα μπορούν να είναι συνολικά παρόντες στην συνεχώς εκτυλισσόμενη στιγμή του ΤΩΡΑ. Να κάνουμε της συζήτηση της σαφήνειας. Η συζήτηση «νοηματοδότησης» βοηθάει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τι είναι αυτό που έχει μεγαλυτερη σημασία. Αυτή η αναδυομενη κατανόηση τους επιτρέπει να ευθυγραμμίσουν την πρόθεση με τη δράση. Να κάνουμε τη συζήτηση της επιλογής. Η συζήτηση «αυτολογοδοσίας» βοηθάει τους ανθρώπους να δημιουργήσουν υποστηρικτικές δομές που θα τους διατηρήσουν αληθινούς στις αποφάσεις και στις δεσμεύσεις τους.

Πόσο έχει ενταχθεί το coaching στην ελληνική επιχειρηματική, και όχι μόνο, ζωή; Θεωρείται, ίσως, από μερίδα του κόσμου ως μία «μόδα» που θα περάσει;

Κάποιος είπε κάποτε ότι είναι μόδα. Ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 90. Από τότε έχουν μεσολαβήσει πολλά. Επαγγελματικές πιστοποιήσεις, ακαδημαϊκά προγράμματα, εργασιακές εφαρμογές και ανάπτυξη του coaching σε όλο τον κόσμο η οποία ακόμα συνεχίζεται. Άρα, είναι πλέον μια παγκόσμια υπόθεση που απαντάει στην ανάγκη των ανθρώπων και των οργανισμών να εξελίσσονται, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες δραστηριοποίησης. Το coaching οδηγεί σε μια αναπτυξιακή νοοτροπία που δέχεται τις προκλήσεις και τις ενσωματώνει σαν μέσο ενίσχυσης των προσωπικών και επαγγελματικών στόχων. Στην Ελλάδα πλέον, αναπτύσσεται, ωφελώντας την ζωή όλων μας όσο και των οργανισμών του ιδιωτικού, του δημόσιου αλλά και του τρίτου τομέα, αυτού που αφορά στις κοινωφελείς δράσεις, που τόσο έχουμε ανάγκη.

Πόσο μπορεί το coaching να βοηθήσει στην καλύτερη (και ουσιαστική!) οργάνωση και διαχείριση των δημοσίων φορέων και αν υπάρχει διάθεση και πρόοδος για να υιοθετηθούν νέα μοντέλα ηγεσίας και ομαδικής συνεργασίας στο δύσκαμπτο Ελληνικό κράτος;

Το coaching είναι σε θέση να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των δημοσίων φορέων! Εξ΄ άλλου ηγήθηκα ομάδας επαγγελματιών που σχεδίασαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο coaching το οποίο αναπτύχθηκε για το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) εισάγοντας έτσι, για πρώτη φορά, το coaching στο Δημόσιο τομέα. Η υλοποίηση του προγράμματος είχε εξαιρετική υποδοχή και το feedback από την εφαρμογή του στις υπηρεσίες των εκπαιδευομένων υπερέβη τις προσδοκίες μας.

Το αν υπάρχει διάθεση να υιοθετηθούν νέα μοντέλα ηγεσίας στο Ελληνικό κράτος, είναι σίγουρο ότι θα φανεί στο χρόνο. Ταυτόχρονα είναι βέβαια καθαρή αυτοκτονία κάποιος να μη θέλει να εφαρμόσει ένα σύστημα που φέρνει καλύτερα αποτελέσματα και βιώσιμα αποτελέσματα, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με λιγότερους πόρους.

Ποιος είναι σήμερα ο ιδανικός ηγέτης, ποια τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει και να εμπνέει στην ομάδα του και αν πιστεύετε ότι «γεννιέται» ή «γίνεται», με την κατάλληλη καθοδήγηση / εκπαίδευση;

Η επιστήμη απέδειξε ότι ο ηγέτης και γεννιέται και γίνεται. Και έχουμε σήμερα όλους τους τρόπους να εκπαιδεύουμε ηγέτες. Οι σύγχρονες έρευνες στον ακαδημαϊκό και στον επιχειρηματικό κόσμο δείχνουν ότι ο ηγέτης πρέπει να εστιάζει στη νοοτροπία και στις αξίες, στη συναισθηματική νοημοσύνη, στη διαχείριση της αλλαγής, στο coaching, στην εποικοδομητική ανατροφοδότηση και στη λήψη αποφάσεων.

Πώς βλέπετε το επιχειρηματικό μέλλον της Ελλάδας; Υπάρχει προοπτική και, το σημαντικότερο, άνθρωποι με όραμα και πόρους, ώστε να δώσουν ώθηση και μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία στην πολύπαθη χώρα μας;

Οι έρευνες, σύμφωνα με το 6th Ridler Report, δείχνουν ότι το 76% των οργανισμών αναμένεται να αυξήσουν τη χρήση του Team Coaching μέσα στην επόμενη 2ετία. Η αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού προϋποθέτει ταλαντούχα μέλη ομάδων, ικανούς managers/coaches, ομάδες με υψηλό βαθμό engagement, αποτελεσματικές στρατηγικές και επαρκή συστήματα παρακολούθησης προόδου.

Αντιστοιχίστε το coaching με τρεις σημαντικές λέξεις-κλειδιά που το χαρακτηρίζουν και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και ως υποκεφαλίδα του.

Επίγνωση-Νοηματοδότηση-Αυτολογοδοσία.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΔΕΡΛΩΠΑ

Ο Άγγελος Δερλώπας είναι διαπιστευμένος, βραβευμένος και πρωτοπόρος επαγγελματίας του coaching  στην Ελλάδα, εκπαιδευτής, μέντορας και επόπτης για coaches. Έχει εκπαιδεύσει πάνω από 600 άτομα στο coaching στον ιδιωτικό, στο δημόσιο και στο τρίτο τομέα. Ηγήθηκε ομάδας επαγγελματιών που σχεδίασαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο coaching το οποίο αναπτύχθηκε για το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) εισάγοντας έτσι, για πρώτη φορά, το coaching στο Δημόσιο τομέα. Έχει επανειλημμένα ηγηθεί ομάδων coaches που εφάρμοσαν δομημένες και μετρήσιμες παρεμβάσεις σε οργανώσεις του τρίτου τομέα. Έχει διατελέσει πρόεδρος του ICF Greece και τώρα λειτουργεί σαν εμπειρογνώμονας στο ICF Global Job Analysis Task Force.

Έχοντας διανύσει 30ετή πορεία στις επιχειρήσεις, σήμερα, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη Ψυχολογία, είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας, έχοντας ιδρύσει την Positivity Coaching, μέσω της οποίας απολαμβάνει αποκλειστικές συνεργασίες με τους κορυφαίους του χώρου παγκοσμίως, και προσφέρει πιστοποιημένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προγράμματα mentoring και ατομικές συνεδρίες απαράμιλλης ποιότητας.

Ομιλεί τακτικά σε διεθνή συνέδρια, σε Ευρώπη και Ασία. Έχει σχεδιάσει και συγγράψει  πολλά πρωτοπόρα πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης στο coaching. Στη δουλειά του απολαμβάνει να υποστηρίζει ηγέτες και ομάδες να αναπτύσσονται και να γίνονται αυτογνωστικές οντότητες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται και επικοινωνούν προκειμένου να δημιουργούν νέα πλαίσια που επιτρέπουν στην αυθεντική τους παρουσία να αναδύεται και να ανθίζει. Ο Άγγελος Δερλώπας είναι παντρεμένος και ζει στην Αθήνα.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις και δεδομένα για τον καταλυτικό ρόλο που παίζει η εμπέδωση της κουλτούρας του coaching παρουσιάζονται στην ημερίδα “Coaching Mastery Day” που οργανώνει ο βραβευμένος coach Άγγελος Δερλώπας, MSc, PCC και η εταιρεία παροχής coaching, mentoring και εκπαιδευτικών υπηρεσιών Positivity Coaching την Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο ιδρυτής της Positivity Άγγελος Δερλώπας και οι διαπιστευμένοι εκπρόσωποι της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας μιλούν για τα οφέλη, το ρόλο και την επίδραση του coaching στη χώρα μας, αναδεικνύοντας την ανάγκη για γνωριμία αλλά και εκπαίδευση στις αναπτυξιακές τεχνικές του, για όσους θέλουν να ασκήσουν κι εκείνοι την αποτελεσματική μέθοδο επίγνωσης και δράσης που καλείται αναπτυξιακό coaching.

Προσκεκλημένη ομιλήτρια η Liz Hall, βραβευμένη δημοσιογράφος και coach, συγγραφέας και εκδότης του παγκοσμίου φήμης περιοδικού «Coaching at Work”.

Πρόγραμμα ημερίδας:

18.30-19.00       Προσέλευση-εγγραφή
19.00-19.15       Άγγελος Δερλώπας, Δ/ντής Positivity: Εναρκτήρια ομιλία
19.15-19.30       Case studies από απόφοιτους της Σχολής.
19.30-20.00       Round table “Εφαρμογές και οφέλη του coaching στις επιχειρήσεις.”
20.00-20.30       Liz Hall, συγγραφέας και εδότης του “Coaching at Work” (*) «Coaching σε περίοδο κρίσης και μετασχηματισμού»
20.30-20.45       Άγγελος Δερλώπας, Δ/ντής Positivity: Ανακοινώσεις & κλείσιμο εκδήλωσης.
20.45-21.00       Απονομή Διπλωμάτων
21.00-21.30       Cheese & wine networking.

Περισσότερες πληροφορίες www.positivity.gr

Tα έσοδα από τη διοργάνωση θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για τα μέλη του Positivity Club.
(*): Η ομιλία της Liz Hall θα γίνει στην αγγλική γλώσσα.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
POSITIVITY COACHING

Αίθουσα Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Βας. Σοφίας & Κόκκαλη | Αθήνα 11521 | 2107282000